Projekty unijne

Home / Projekty unijne

Projekty unijne

VARSAV Game Studios Spółka Akcyjna realizuje projekt:

„QUADRIMA – kompleksowa technologia umożliwiająca znaczny wzrost jakości i produktywności złożonych, interaktywnych animacji ze szczególnym uwzględnieniem animacji wielonożnych zwierząt oraz ich interakcji z obiektami stałymi i ludźmi na potrzeby gier akcji.”

w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie technologii umożliwiającej znaczny wzrost jakości i produktywności interaktywnych animacji wielonożnych   zwierząt oraz ich interakcji z obiektami stałymi i ludźmi.

Efektem projektu będzie system Quadrima, który oprócz istotnego wzrostu jakości pozwoli także na znaczące zmniejszenie czasochłonności tworzenia animacji wielonożnych zwierząt.

Wartość projektu: 5 210 586,35 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 5 210 586,35 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 839 075,55 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 3/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka 3_2020