Dokument informacyjny

Home / Dokument informacyjny

Dokument informacyjny VARSAV Game Studios SA (dawniej: VARSAV VR S.A.) sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji Serii A, F, G Varsav VR S.A. na rynek NewConnect prowadzony jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.